vesomobile86@gmail.com 0989.546.689

CHÍNH SÁCH CHUNG

1. Giới hạn trách nhiệm

Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường, giữ cho Vesomobile và các công ty liên kết của Vesomobile không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của toà án và các phí tổn khác (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vi phạm điều khoản sử dụng hoặc bất kỳ sự sử dụng của Người dùng, hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng dịch vụ thông qua Người dùng, hoặc sử dụng điện thoại, máy tính của Người dùng.
Vesomobile giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tuỳ thuộc vào sự bồi thường của Người dùng.
- Người dùng đồng ý cho phép Vesomobile sử dụng dữ liệu cá nhân của mình (Bao gồm tên, số liên lạc) và chuyển giao những dữ liệu này đến Nhà cung cấp phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ. Người dùng đồng thời cũng cho phép Vesomobile được tự do chuẩn bị, thu thập, lưu trữ và cập nhật dữ liệu cá nhân trong phạm vi và thời gian cần thiết trong quá trình Vesomobile cung cấp dịch vụ ứng dụng.
- Vesomobile có thể điều chỉnh các Điều khoản sử dụng dịch vụ nói trên tùy theo thời gian mà không cần thông báo trước.
- Vesomobile không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thất thoát, hư hại, khiếu nại hoặc phí tổn nào bao gồm các thất thoát hoặc hư hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên cho thiết bị di động hoặc các ứng dụng trên thiết bị này của Người dùng xảy ra do việc cài đặt hoặc sử dụng Ứng dụng Vesomobile.
- Người dùng phải chấp nhận một cách đầy đủ và vô điều kiện nội dung hiện hành của các Điều kiện sử dụng cho từng lần sử dụng dịch vụ.
- Những điều kiện sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam và Người dùng được quyền đệ trình lên cơ quan thực thi Pháp luật của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Quy định về bảo mật

- Đối với Vesomobile:
  • • Vesomobile cam kết sử dụng các phương thức truyền tin an toàn và mã hóa để truyền tải, lưu trữ các thông tin cá nhân và giao tiếp của Khách hàng.
  • Vesomobile cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin mà quý Khách hàng cung cấp và không tiết lộ thông tin cho đơn vị khác trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Vesomobile cam kết không sử dụng thông tin Khách hàng vào các mục đích khác khi không có sự đồng ý từ Khách hàng
  • Vesomobile được miễn trừ trách nhiệm về việc thông tin cá nhân, thông tin giao dịch và các thông tin có liên quan của khách hàng đến dịch vụ Vesomobile cung cấp bị công bố/công khai cho bất kỳ bên thứ tư nào trong các trường hợp khách quan ngoài tầm kiểm soát của Vesomobile và đơn vị cung cấp Kênh thanh toán (bị thâm nhập trái phép, thiên tai, địch họa, chiến tranh... hoặc trở ngại khách quan;...).
- Đối với khách hàng
  • Khi sử dụng dịch vụ của Vesomobile, Khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản của mình
  • Khách phải bồi thường cho Vesomobile và/hoặc bên thứ ba khác có liên quan nếu Quý khách vi phạm quy định trong Điều khoản sử dụng dịch vụ này gây tổn thất, thiệt hại cho Vesomobile hoặc cho bên thứ ba khác có liên quan.
  • Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trong trường hợp cho người khác mượn, sử dụng tài khoản của mình để sử dụng dịch vụ của Vesomobile và/hoặc vô tình để người khác lợi dụng lấy thông tin tài khoản của mình để sử dụng cho các mục đích khác
  • Khách hàng không được sử dụng hệ thống của Vesomobile để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc hay thực hiện các giao dịch trái phép như rửa tiền, giao dịch đáng ngờ khác.

3. Cập nhật

Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Công ty cổ phần Vesomobile phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại trang đặt vé. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu

ĐỐI TÁC

Cinque Terre
Cinque Terre

LIÊN HỆ

Địa chỉ

Số 76 Ngõ 1144 Quang Trung, Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại

0989.546.689